heimwee.info

… powered by Holland at Home

De geschiedenis van Nederland in een notendop

Al honderdduizenden jaren geleden werd het gebied waar nu Nederland ligt al bewoond door Neanderthalers. Zij leefden op de droge kuststroken en hoge zandgronden die toen kenmerkend waren voor de omgeving. Vanaf 1000 jaar voor de jaartelling trokken Germaanse en Keltische stammen naar het gebied en nog wat later kwamen de Romeinen naar deze streek. Zij vestigden zich ten zuiden van de Rijn en begonnen daar de eerste steden te bouwen. Ten noorden van de Rijn woonden de Friezen, Bataven en Kaninefaten, tegen wie ze regelmatig ten strijd trokken. Pas in de late Middeleeuwen, nadat het Romeinse rijk gevallen was, ontstonden de Lage Landen. Deze raakten al gauw in een bloeiperiode en werden heel welvarend, mede dankzij het herstel van de economie dat vanaf 1000 jaar na Christus plaatsvond en de toenemende handel die dit tot gevolg had.

De geboorte van Nederland

De bewoners van de Lage Landen hadden een sterke handelsgeest en gingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog grootschalig en internationaal handel drijven. Zo voeren ze naar India om specerijen te verhandelen en stichtten ze koloniën in Noord-Amerika, het Caribische gebied, Brazilië, Sri Lanka, Indonesië en Taiwan. De protestantse gewesten die samen de Lage Landen vormden waren in het begin van de Tachtigjarige Oorlog erg onafhankelijk. Echter, in 1579 besloten zij samen te gaan werken en gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen de katholieke Spaanse bezetters en tekenden daartoe de Unie van Utrecht. Onder leiding van Prins Willem van Oranje kwamen zij in opstand, en stichtten zij in 1581 de Republiek der Zeven Nederlanden. Al snel kreeg de Republiek internationale erkenning, zodat in 1609 Nederland officieel werd geboren. In de jaren die daarop volgden werd de internationale handel enorm uitgebreid, waardoor de Republiek een rijke natie werd. Niet voor niets wordt de zeventiende eeuw door Nederlanders daarom de Gouden Eeuw genoemd!

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Helaas ging de Nederlandse economie in de achttiende eeuw sterk achteruit, en ook de strijd die gevoerd werd tussen de Patriotten en Orangisten liet zijn sporen na. Uiteindelijk won het Huis van Oranje dit conflict, mede dankzij de Pruisen die te hulp waren geschoten. Nederland werd na de Franse Revolutie heel even bezet door Napoleon, maar deze werd al snel weer verdreven. Daarna werd Nederland een monarchie, met koning Willem I op de troon. In het begin behoorden België en Luxemburg ook tot de monarchie en vormden samen met Nederland het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Echter, de twee zuiderburen kwamen al snel in opstand en werden daarom in 1839 zelfstandig. In de tijd dat Nederland door Napoleon werd bezet hadden de Nederlanders alle koloniën in bewaring gegeven aan de Britten, maar toen Napoleon vertrokken was stonden zij alleen Indonesië weer af aan Nederland.

De Eerste Wereldoorlog

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak koos Nederland voor neutraliteit en was dus niet direct betrokken bij de oorlog. Toch ging in deze periode de Nederlandse economie sterk achteruit en daardoor werd er veel honger geleden in Nederland. Ook werd Nederland een toevluchtsoord voor oorlogsvluchtelingen, waaronder uit België. Na de oorlog leefde de Nederlandse economie weer op, en bovendien ging de Nederlandse bevolking steeds meer verzuilen; voor elke geloofsovertuiging en politieke groep werden ziekenhuizen, scholen, kranten en verenigingen gesticht. Deze verzuiling deed Nederland veel goed, omdat op deze wijze maatschappelijke spanningen die er onderling waren konden worden gereguleerd. In deze periode werd Nederland een belangrijke internationale handelspartner, en dat is tot op de dag van vandaag nog te zien aan de vele van oorsprong Nederlandse multinationals die in deze jaren werden opgericht.

De Tweede Wereldoorlog

De economische voorspoed van de jaren twintig was echter niet van lange duur, want net zoals in andere landen brak ook in Nederland in de jaren dertig een zware crisis uit. Nederland telde steeds meer werklozen, en de Nederlandse regering was genoodzaakt zware bezuinigingsmaatregelen te nemen. Daarnaast had Nederland ook te maken met een grote toestroom van Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak wilde Nederland wederom neutraal blijven, maar Duitsland had iets anders voor Nederland in petto. In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen, waarna koningin Wilhelmina en het kabinet naar Groot Brittannië vluchtten. De Nederlanders hadden het tijdens de jaren van de Duitse bezetting erg zwaar, en zo’n 75% van de Joodse bevolking, waaronder het later wereldberoemd geworden Joodse meisje Anne Frank, werd omgebracht in concentratiekampen. Nederland kende tijdens de oorlog veel illegale verzetsbewegingen, maar hun invloed bleef erg beperkt. Vijf jaar na het uitbreken van de oorlog, en na een zware hongerwinter te hebben moeten doorstaan, werd Nederland in 1945 bevrijd door de Canadezen.

Onafhankelijkheid van de Nederlandse koloniën

De Tweede Wereldoorlog was nog maar net afgelopen toen de bewoners van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië in opstand kwamen en onafhankelijkheid eisten. Mede door politieke druk van de Verenigde Staten en Verenigde Naties besloot Nederland zich uiteindelijk terug te trekken, waarna in 1949 de onafhankelijke staat Indonesië werd uitgeroepen. Nederland nam bovendien afstand van haar neutraliteitspolitiek en ging een actieve rol spelen in de Europese Gemeenschap, NAVO en de VN. Daarnaast ging Nederland een economisch samenwerkingsverband aan met Luxemburg en België en werden zij lid van de Europese Economische Gemeenschap, wat later de Europese Unie werd. In de jaren vijftig begon de welvaart in Nederland weer sterk toe te nemen, maar toch konden veel Nederlanders daar onvoldoende van profiteren, onder andere als gevolg van de hoge woningnood. Vooral jonge gezinnen besloten daarom te emigreren, en zij vertrokken met name naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1953 had Nederland te maken met een ramp van wereldformaat, toen door een vloedgolf de dijken massaal doorbraken en grote delen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland onder water kwamen te staan. Al snel daarna besloot Nederland het Deltaplan uit te voeren, een prestigieus project waarbij reusachtige stormvloedkeringen werden geplaatst. Tijdens de jaren zestig en zeventig begonnen de Nederlandse leefgewoonten door de emancipatie en ontkerkelijking sterk te veranderen waardoor de verzuiling afbrokkelde. In deze periode draaide de economie op volle toeren, en omdat er veel vraag was naar arbeid kwamen veel mensen uit onder andere Turkije en Marokko als gastarbeider in Nederland werken. Ook vond er een toestroom van immigranten plaats uit de Nederlandse kolonie Suriname, die in 1975 onafhankelijk werd.

Vandaag de dag is Nederland heel internationaal georiënteerd en heeft een multiculturele en vooruitstrevende samenleving waar de rijke historie van Nederland goed is terug te vinden in de hedendaagse cultuur. Loop bijvoorbeeld maar eens een supermarkt binnen en je zult al gauw koekblikken met Delfts blauwe decoraties, Indonesische kruidenmixen en Surinaamse roti vinden!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: